Załóż Konto Osobiste w oddziale Banku i zdobądź nagrody
Weź udział w Promocji „Zakupy z kontem”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 150 zł w postaci Kodów (3 Kody po 50 zł każdy) na zakupy w wybranym przez Ciebie sklepie: Biedronka, Decathlon lub H&M!
Jeśli wolisz złożyć wniosek o Konto Osobiste (dotyczy tylko Konta Optymalnego oraz Konta Maksymalnego) przez internet i zawrzeć umowę z Bankiem za pośrednictwem kuriera, przejdź tu.ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Wypełnij w tym celu formularz rejestracyjny
OTWÓRZ KONTO OSOBISTE
W dowolnym oddziale banku w dniach 11.05-30.06 2018 r.,
a następnie zaloguj się do Bankowości elektronicznej
do dnia 15.07.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA I KARTY
W każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu pierwszego logowania do Bankowości elektronicznej dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą na min. 300 zł oraz wykonaj min. 1 przelew za pomocą Pl@net lub aplikacji GOmobile
Przykład: dla pierwszego logowania
do Bankowości elektronicznej
wykonanego 23.05.2018 r.:


WAŻNE: wszystkie nagrody prześlemy Ci SMSem. Będą one ważne u tego samego partnera, którego wybrałeś podczas rejestracji w Promocji.

Zobacz regulamin promocji „Zakupy z kontem”

Uczestnikiem Promocji „Zakupy z kontem” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie konta nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A..

Promocja „Zakupy z kontem” trwa od dnia 11 maja 2018 r. aż do osiągnięcia liczby 35 000 złożonych wniosków o otwarcie Konta Osobistego w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

03161
Licznik przedstawia liczbę złożonych wniosków o otworzenie Konta Osobistego w promocji, stan na godz. 16.00 poprzedniego dnia roboczego.
Nagrody o wartości 150 zł stanowią kody do wybranej przez Ciebie sieci sklepów:

Każdy Kod jest wielokrotnego użytku tzn. można się nim posługiwać do wyczerpania całej jego wartości.

ABY OTRZYMAĆ NAGRODY:
  1. Zarejestruj się w Promocji i wybierz sieć sklepów, w której chcesz skorzystać z nagród: H&M, DECATHLON, BIEDRONKA.
  2. Złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego w oddziale, podpisz Umowę ramową i zaloguj się do Bankowości elektronicznej (Pl@net lub aplikacja GOmobile).
  3. W pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po wykonaniu pierwszego logowania do Bankowości elektronicznej aktywnie korzystaj z konta i odbierz kod o wartości 50 zł.
  4. Zarówno w drugim jak i w trzecim pełnym miesiącu kalendarzowym po wykonaniu pierwszego logowania do Bankowości elektronicznej aktywnie korzystaj z konta i odbierz kolejne kody o wartości 50 zł każdy.
  5. Kody otrzymasz od Organizatora Promocji za pomocą wiadomości SMS do 20 dnia kolejnego miesiąca, po spełnieniu warunków do otrzymania nagrody.
W zmieniającym się świecie wybierz najlepsze konto dla siebie:
Konto Optymalne:
0 zł za prowadzenie rachunku
0 zł za obsługę karty debetowej posiadacza konta
Konto Maksymalne:
0 zł za prowadzenie konta
0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Konto Premium:
Prestiżowa Złota Karta Debetowa Premium, z opcją dwuwalutową i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń;
Dedykowane Kursy Walut Premium (EUR, GBP, USD);
Możliwość autooszczędzania – nadwyżki finansowe mogą być automatycznie przekazywane na
oprocentowany rachunek oszczędnościowy;
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zakupy z kontem”?

Potwierdzenie zostało wysłane na adres e-mail którym rejestrowałeś się w Promocji „Zakupy z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy mogę otrzymać nagrody u różnych partnerów Promocji?

Zgodnie z Regulaminem Promocji „Zakupy z kontem” już podczas przystępowania do promocji musisz podjąć decyzję o wyborze sieci sklepów. Później zmiana nie będzie możliwa.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora Promocji „Zakupy z kontem”: kontakt@zakupyzkontem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 367 847 lub +48 22 566 93 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zakupy z kontem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Zakupy z kontem” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 150 zł (3 kody po 50 złotych). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Zakupy z kontem”.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Zakupy z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723, NIP: 5342468648, REGON: 142893350, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zakupyzkontem.pl. Informacje o promocji „Zakupy z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie Promocji www.zakupyzkontem.pl lub www.online.zakupyzkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora.
Otrzymanie Nagród o łącznej wartości 150 zł (3 nagrody po 50 złotych) w formie (do wyboru przez Uczestnika) E-karty w postaci Kodów do sieci sklepów Decathlon, H&M albo Biedronka w ramach Promocji „Zakupy z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji na stronie Promocji w okresie od dnia 11.05.2018 r. do osiągnięcia liczby 35 000 wniosków o otwarcie Konta Osobistego w Promocji lecz nie później niż do dnia 30.06.2018 r.,
(ii) złożenia wniosku o otwarcie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne albo Konto Premium („Konto Osobiste”) wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej w sposób określony w Regulaminie Promocji i wyrażeniem określonych w Regulaminie zgód w terminie od dnia 11.05.2018 r. do osiągnięcia liczby 35 000 wniosków o otwarcie Konta Osobistego w Promocji lecz nie później niż do dnia 30.06.2018 r. oraz zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu w zakresie objętym wnioskiem i utrzymania tej umowy oraz ww. zgód do czasu wydania Nagrody,
(iii) zalogowania się do bankowości elektronicznej (w Pl@net lub aplikacji mobilnej GOmobile) w terminie od 11.05.2018 r. do 15.07.2018 r.
(iv) wykonania określonych w Regulaminie Promocji transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 300 zł oraz minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik zalogował się do Bankowości elektronicznej pierwszy raz. Informacja o liczbie złożonych wniosków o Konto Osobiste w Promocji znajduje się na stronie Promocji.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zakupy z kontem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni, w Oddziałach Banku oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Zadzwoń:
Infolinia promocji „Zakupy z kontem” czynna jestw dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie wg cennika operatora